22 ซอยพานิชกุล ถ.สุขุมวิท 71 พระโขนงเหนือ วัฒนา กทม. 10110 [+66] 02 711 7160-3
เรามุ่งมั่นบริการให้ลูกค้ามีความสุข และตื่นเต้นไปกับรสชาติอาหารที่หลากหลาย และบริการด้วยความจริงใจ ให้สมกับคำว่า HAPPY TOGETHER
ความสุขส่งต่อกันได้ที่
ทูดาริ

DisacoverOur Story

TUDARI Korean Casual Dining
ทูดาริก่อตั้งเป็นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1987 ด้วยความใส่ใจในคุณภาพ รสชาติ และการบริการจากใจ มาตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ทำให้ทูดาริเติบโตอย่างรวดเร็วมากถึง 2,000 สาขาทั่วประเทศเกาหลี และขยายตัวสู่ประเทศจีน อินโดนีเซีย และประเทศไทย

RecommendedMenuLatestPromotion

BusinessOpportunity

ต้องการเปิดสาขาใหม่ด้วยตัวคุณเอง ก้าวแรกสู่การทำร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จเริ่มที่นี่ มั่นใจก้าวไปด้วยกันกับเรา


ปรึกษา

เราให้คำปรึกษาเรื่องพื้นฐานในการเปิดร้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ข้อมูลทางธุรกิจ, งบประมาณ, ขั้นตอนการเปิดร้าน, การคิดผลกำไรและจุดคุ้มทุน ฯลฯ


ลงสำรวจดูพื้นที่

เราลงสำรวจดูพื้นที่ที่คุณสนใจจะเปิดร้านสาขา เราช่วยคุณประเมินข้อมูลเบื้องต้นด้านผู้บริโภค, ฐานผู้บริโภค, พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการร้านอย่างมีประสิทธิภาพ


ทำสัญญาและวางแผนธุรกิจ

เมื่อเสร็จสิ้นการทำสัญญาลงนามเปิดร้านสาขากับเรา จึงเข้าสู่การเริ่มต้นวางแผนการบริหารร้านร่วมกันกับคุณ รวมทั้งการนำเสนอรูปแบบการจัดวางผังร้านที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในการทำงานสูงสุด


ออกแบบตกแต่งภายนอกและภายใน

เราช่วยคุณวางผังร้าน, ออกแบบหน้าร้านและภายในร้านให้เหมาะสมตามสัดส่วนพื้นที่ของร้านสาขา, และให้คำปรึกษาในการแต่งร้านอย่างไรให้มีประสิทธิภาพต่อการทำงานใช้สอย


อบรมและฝึกหัด

เราจัดสรรค์ทีมในการฝึกอบรมการบริหารจัดการร้านให้แก่คุณ ตั้งแต่ผู้จัดการสาขา, พนักงานเสริฟหน้าร้าน, รวมไปจนถึงพนักงานภายในครัว ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ


เปิดร้าน

เมื่อผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมจนพนักงานมีประสิทธิภาพพร้อมทำงาน เราช่วยแนะนำคุณในการเปิดร้าน และรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของร้านสาขาอย่างเป็นประจำ

BranchContact us